Oględziny w ramach kontroli produkcji

Po każdym etapie produkcji należy sprawdzić, czy części są zgodne z oryginalnym projektem, np. czy zostały wykonane wszystkie zaplanowane otwory (i czy są we właściwych miejscach). Ta szybka kontrola to bramka „stop/go”, która pozwala uniknąć kosztownych przeróbek z powodu błędów na wcześniejszych etapach produkcji.

Identyfikacja błędów przed końcowym montażem

Systemy kontrolne FARO na urządzenia przenośne umożliwiają szybkie wizualne porównanie modelu CAD i wykonanych części po każdym etapie cyklu produkcyjnego. Te szybkie kontrole pozwalają uniknąć kosztownych przeróbek po końcowym montażu części i podzespołów.

Poprawiona wydajność zarządzania procesem produkcji

Systemy kontrolne FARO na urządzenia przenośne obsługują wydajne zarządzanie procesem i koordynację także w przypadku zewnętrznych dostawców, umożliwiając szybkie, wizualne porównanie modelu CAD i wyprodukowanych części bezpośrednio na miejscu dostawy lub u dostawcy przed dostawą. To najbardziej oszczędna metoda zapewnienia jakości.

Rejestruj dane w dowolnym miejscu i udostępniaj je w całej firmie

Visual Inspect umożliwia rejestrowanie danych w dowolnym miejscu całego procesu produkcyjnego, a także dodawanie komentarzy i rejestrowanie problemów dotyczących produkcji. Dane i spostrzeżenia produkcyjne można szybko udostępnić na całej hali produkcyjnej, a także w innych częściach firmy lub w dużych bazach danych na potrzeby analizy obserwacji i obecnych trendów.

+ Lepsza wydajność produkcji

Identyfikacja błędów przed końcowym montażem

Systemy kontrolne FARO na urządzenia przenośne umożliwiają szybkie wizualne porównanie modelu CAD i wykonanych części po każdym etapie cyklu produkcyjnego. Te szybkie kontrole pozwalają uniknąć kosztownych przeróbek po końcowym montażu części i podzespołów.

+ Kontrola procesu produkcji

Poprawiona wydajność zarządzania procesem produkcji

Systemy kontrolne FARO na urządzenia przenośne obsługują wydajne zarządzanie procesem i koordynację także w przypadku zewnętrznych dostawców, umożliwiając szybkie, wizualne porównanie modelu CAD i wyprodukowanych części bezpośrednio na miejscu dostawy lub u dostawcy przed dostawą. To najbardziej oszczędna metoda zapewnienia jakości.

+ Udoskonalone rejestrowanie i udostępnianie danych produkcyjnych

Rejestruj dane w dowolnym miejscu i udostępniaj je w całej firmie

Visual Inspect umożliwia rejestrowanie danych w dowolnym miejscu całego procesu produkcyjnego, a także dodawanie komentarzy i rejestrowanie problemów dotyczących produkcji. Dane i spostrzeżenia produkcyjne można szybko udostępnić na całej hali produkcyjnej, a także w innych częściach firmy lub w dużych bazach danych na potrzeby analizy obserwacji i obecnych trendów.

Odpowiednie do wszystkich zastosowań pomiarowych w zakładzie produkcyjnym

FARO Visual Inspect and Visual Inspect AR

Systemy kontrolne do usprawniania procesów produkcyjnych

FARO Visual Inspect pozwala przesyłać złożone dane CAD 3D do iPada, aby następnie wykorzystać je do tworzenia wizualizacji na urządzeniach przenośnych i porównywać z rzeczywistymi (powykonawczymi) warunkami otoczenia. Oferuje przydatne informacje produkcyjne w czasie rzeczywistym dzięki wykrywaniu błędów na wczesnych etapach procesów produkcji, konstruowania lub projektowania. Visual Inspect AR dodaje do podstawowego pakietu innowacyjną rzeczywistość rozszerzoną.

  • Szybkie porównanie kontrolne – interakcja z danymi 3D w celu uzyskania szczegółów danego elementu
  • Tworzenie przekrojów – tworzenie przekrojów części/zespołów (2D lub 3D oraz wypełnionych lub niewypełnionych) w czasie rzeczywistym krok po kroku
  • Dokumentacja QA 3D – dodawanie komentarzy w czasie rzeczywistym. Tworzenie protokołów kolejnych procesów
  • Nakładanie wirtualnych danych 3D na rzeczywiste obiekty wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi obróbki i procesu roboczego

download_pdf

+ Visual Inspect

FARO Visual Inspect and Visual Inspect AR

Systemy kontrolne do usprawniania procesów produkcyjnych

FARO Visual Inspect pozwala przesyłać złożone dane CAD 3D do iPada, aby następnie wykorzystać je do tworzenia wizualizacji na urządzeniach przenośnych i porównywać z rzeczywistymi (powykonawczymi) warunkami otoczenia. Oferuje przydatne informacje produkcyjne w czasie rzeczywistym dzięki wykrywaniu błędów na wczesnych etapach procesów produkcji, konstruowania lub projektowania. Visual Inspect AR dodaje do podstawowego pakietu innowacyjną rzeczywistość rozszerzoną.

  • Szybkie porównanie kontrolne – interakcja z danymi 3D w celu uzyskania szczegółów danego elementu
  • Tworzenie przekrojów – tworzenie przekrojów części/zespołów (2D lub 3D oraz wypełnionych lub niewypełnionych) w czasie rzeczywistym krok po kroku
  • Dokumentacja QA 3D – dodawanie komentarzy w czasie rzeczywistym. Tworzenie protokołów kolejnych procesów
  • Nakładanie wirtualnych danych 3D na rzeczywiste obiekty wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi obróbki i procesu roboczego

download_pdf