Oględziny w ramach kontroli produkcji

Po każdym etapie produkcji należy sprawdzić, czy części są zgodne z oryginalnym projektem, np. czy zostały wykonane wszystkie zaplanowane otwory (i czy są we właściwych miejscach). Ta szybka kontrola to bramka „stop/go”, która pozwala uniknąć kosztownych przeróbek z powodu błędów na wcześniejszych etapach produkcji.

Identyfikacja błędów przed końcowym montażem

Systemy kontrolne FARO na urządzenia przenośne umożliwiają szybkie wizualne porównanie modelu CAD i wykonanych części po każdym etapie cyklu produkcyjnego. Te szybkie kontrole pozwalają uniknąć kosztownych przeróbek po końcowym montażu części i podzespołów.

Poprawiona wydajność zarządzania procesem produkcji

Systemy kontrolne FARO na urządzenia przenośne obsługują wydajne zarządzanie procesem i koordynację także w przypadku zewnętrznych dostawców, umożliwiając szybkie, wizualne porównanie modelu CAD i wyprodukowanych części bezpośrednio na miejscu dostawy lub u dostawcy przed dostawą. To najbardziej oszczędna metoda zapewnienia jakości.

Rejestruj dane w dowolnym miejscu i udostępniaj je w całej firmie

Visual Inspect umożliwia rejestrowanie danych w dowolnym miejscu całego procesu produkcyjnego, a także dodawanie komentarzy i rejestrowanie problemów dotyczących produkcji. Dane i spostrzeżenia produkcyjne można szybko udostępnić na całej hali produkcyjnej, a także w innych częściach firmy lub w dużych bazach danych na potrzeby analizy obserwacji i obecnych trendów.

+ Lepsza wydajność produkcji

Identyfikacja błędów przed końcowym montażem

Systemy kontrolne FARO na urządzenia przenośne umożliwiają szybkie wizualne porównanie modelu CAD i wykonanych części po każdym etapie cyklu produkcyjnego. Te szybkie kontrole pozwalają uniknąć kosztownych przeróbek po końcowym montażu części i podzespołów.

+ Kontrola procesu produkcji

Poprawiona wydajność zarządzania procesem produkcji

Systemy kontrolne FARO na urządzenia przenośne obsługują wydajne zarządzanie procesem i koordynację także w przypadku zewnętrznych dostawców, umożliwiając szybkie, wizualne porównanie modelu CAD i wyprodukowanych części bezpośrednio na miejscu dostawy lub u dostawcy przed dostawą. To najbardziej oszczędna metoda zapewnienia jakości.

+ Udoskonalone rejestrowanie i udostępnianie danych produkcyjnych

Rejestruj dane w dowolnym miejscu i udostępniaj je w całej firmie

Visual Inspect umożliwia rejestrowanie danych w dowolnym miejscu całego procesu produkcyjnego, a także dodawanie komentarzy i rejestrowanie problemów dotyczących produkcji. Dane i spostrzeżenia produkcyjne można szybko udostępnić na całej hali produkcyjnej, a także w innych częściach firmy lub w dużych bazach danych na potrzeby analizy obserwacji i obecnych trendów.

Odpowiednie do wszystkich zastosowań pomiarowych w zakładzie produkcyjnym

FARO® Visual Inspect™ and Visual Inspect AR Software

Inspection solutions for streamlining manufacturing processes

FARO® Visual Inspect™ Software enables complex 3D CAD data to be transferred to a mobile device and then used for mobile visualization and comparison to real world (as-built) conditions. It allows real time, actionable manufacturing insight through early stage error detection in the production, construction or design processes. Visual Inspect AR provides innovative augmented reality to the base package.

  • Quick-Check Comparison – Interaction with 3D data to get details concerning features of interest
  • Sectioning – Real-time and step-by-step sectioning of parts / assemblies (2D or 3D and filled or unfilled)
  • 3D QA Documentation – Real-time creation of annotations. Creation of protocols for follow-up processes
  • Overlay of virtual 3D data on as-built objects including all process and workflow information

download_pdf

+ Visual Inspect

FARO® Visual Inspect™ and Visual Inspect AR Software

Inspection solutions for streamlining manufacturing processes

FARO® Visual Inspect™ Software enables complex 3D CAD data to be transferred to a mobile device and then used for mobile visualization and comparison to real world (as-built) conditions. It allows real time, actionable manufacturing insight through early stage error detection in the production, construction or design processes. Visual Inspect AR provides innovative augmented reality to the base package.

  • Quick-Check Comparison – Interaction with 3D data to get details concerning features of interest
  • Sectioning – Real-time and step-by-step sectioning of parts / assemblies (2D or 3D and filled or unfilled)
  • 3D QA Documentation – Real-time creation of annotations. Creation of protocols for follow-up processes
  • Overlay of virtual 3D data on as-built objects including all process and workflow information

download_pdf